Ga naar content Ga naar navigatie
Q+, original equipment manufacturer quality MADE IN GERMANY, Remvloeistof

VAICO
Q+, original equipment manufacturer quality MADE IN GERMANY, Remvloeistof

V60-0111
AUDI-VW B 000 750 M3, FMVSS 116 DOT 4, Opel 19 42 426, Opel 19 42 407, SAE J 1703 F, AUDI-VW B 000 700 A3, Ford 1 135 520, AUDI-VW BCN 000 700 Z3, AUDI-VW B 000 700 B3, GM 931 603 63, DOT 4, GM 901 876 62, ISO 4925 Class 4
Adviesprijs*: 49,77 € 30,36 €

Je bespaart meer dan 35 %.

Prijs per stuk
Art.nr.: 10127350
Prijs incl. BTW
excl. verzendkosten
Op voorraad

*Adviesprijs: aanbevolen prijs van de producent

Q+, original equipment manufacturer quality MADE IN GERMANY, Remvloeistof

AUDI-VW B 000 750 M3, FMVSS 116 DOT 4, Opel 19 42 426, Opel 19 42 407, SAE J 1703 F, AUDI-VW B 000 700 A3, Ford 1 135 520, AUDI-VW BCN 000 700 Z3, AUDI-VW B 000 700 B3, GM 931 603 63, DOT 4, GM 901 876 62, ISO 4925 Class 4
Specificaties volgens DOTDOT 4
Chemische eigenschappenSynthetisch
Let op de richtlijnen van de fabrikant
BundeltypeJerrycan
Inhoud [liter]5
Lengte (mm)300
Breedte (mm)115
SpecificatieSAE J 1703 F
FMVSS 116 DOT 4
ISO 4925
Hoogte (mm)230
Gewicht (kg)4.72
Vervangen na [km]40000
Vervangen na [jaar]2
Kookpunt [°C]260
Nat kookpunt [°C]155
Systeemvulhoeveelheid in acht nemen


Veiligheidsaanbevelingen (GHS)

GHS07:

Signaalwoord:
waarschuwing

Gevarenaanduidingen:
H319: Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
EUH208: Bevat . Kan een allergische reactie veroorzaken.
Veiligheidsaanbevelingen:
P280: Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen. P305+P351+P338: BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen. P337+P313: Bij aanhoudende oogirritatie: een arts raadplegen. P264: Na het werken met dit product ... grondig wassen.


artikelnummer fabrikant AUDI-VW B 000 700 A3
AUDI-VW B 000 700 B3
AUDI-VW B 000 750 M3
AUDI-VW BCN 000 700 Z3
DOT 4
FMVSS 116 DOT 4
Ford 1 135 520
GM 901 876 62
GM 931 603 63
ISO 4925 Class 4
Opel 19 42 407
Opel 19 42 426
SAE J 1703 F
OE numbers 0 139 895-BMW
0 139 896-BMW
0 139 897-BMW
0 139 898-BMW
0 443 023-BMW
0 443 024-BMW
0 443 026-BMW
0 443 027-BMW
014 017 0020-MEYLE
014 017 0021-MEYLE
014 017 0022-MEYLE
07 53 1 116 763-BMW
07 53 1 116 764-BMW
07 53 1 116 765-BMW
07 53 1 119 334-BMW
07 53 1 119 543-BMW
07 53 1 119 560-BMW
1 107 935-BMW
1 116 763-BMW
1 116 764-BMW
1 116 765-BMW
1 119 334-BMW
1 119 543-BMW
1 119 560-BMW
1 135 520-FORD
10 92 1754-SWAG
1942 407 S1-OPEL
1942 407-OPEL
1942 426 S1-OPEL
1942 426-OPEL
2 405 975-BMW
2 405 976-BMW
2 405 977-BMW
2 405 978-BMW
21754-FEBI
26461-FEBI
26746-FEBI
32 92 3932-SWAG
34 30 1 107 935-BMW
60-0111-VAICO
75 31 1 116 763-BMW
75 31 1 119 334-BMW
75 31 1 119 543-BMW
75 31 1 119 560-BMW
81 22 9 400 155-BMW
81 22 9 407 510-BMW
81 22 9 407 511-BMW
81 22 9 407 512-BMW
81 22 9 407 513-BMW
83 13 0 139 895 S1-BMW
83 13 0 139 895-BMW
83 13 0 139 896 S1-BMW
83 13 0 139 896-BMW
83 13 0 139 897 S1-BMW
83 13 0 139 897-BMW
83 13 0 139 898-BMW
83 13 0 443 023-BMW
83 13 0 443 024-BMW
83 13 0 443 026-BMW
83 13 0 443 027-BMW
83 13 2 405 975-BMW
83 13 2 405 976-BMW
83 13 2 405 977-BMW
83 13 2 405 978-BMW
9 400 155-BMW
9 407 510-BMW
9 407 511-BMW
9 407 512-BMW
9 407 513-BMW
90187662 S1-GM
90187662-GM
93160363 S1-GM
93160363 S1-OPEL
93160363 S1-VAUXH
93160363-GM
93160363-OPEL
93160363-VAUXH
B 000 700 A3-VAG
B 000 700 B3-VAG
B 000 750 M3-VAG
BCN 000 700 Z3-VAG
DOT 4-VAG
YS5JM6C9103B1A-FORD USA
Algemene informatie

Door ons geleverde producten zijn zonder uitzondering bedoeld voor het aangewezen gebruik. Houd er rekening mee dat onze producten meestal zonder installatie-instructies worden geleverd. Installatie mag alleen door geschoold vakpersoneel worden uitgevoerd. Er is geen garantie voor ongeschikt, ongepast of oneigenlijk gebruik.

EAN/GTINs 4046001448447
Leverancier-nr. 1289-DPS-10127350
Meest verkocht